Fra motstand til revolusjon – Manifest for en Femte Internasjonale